فایل ورد تاثير پالايشگاه گاز ايلام بر پوششهاي درختي و شاخص تنوع زيستي در جنگلهاي دهستان گنجوان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير پالايشگاه گاز ايلام بر پوششهاي درختي و شاخص تنوع زيستي در جنگلهاي دهستان گنجوان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير پالايشگاه گاز ايلام بر پوششهاي درختي و شاخص تنوع زيستي در جنگلهاي دهستان گنجوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير پالايشگاه گاز ايلام بر پوششهاي درختي و شاخص تنوع زيستي در جنگلهاي دهستان گنجوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير پالايشگاه گاز ايلام بر پوششهاي درختي و شاخص تنوع زيستي در جنگلهاي دهستان گنجوان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه واقع در اطراف پالایشگاه گاز ایلام در فاصله 20 کیلومتری شمال غرب شهر ایلام و واقع شده است. - در دامنه های غرب رشته جبال زاگرس و در حوزه آبریز رودخانه های مرزی 1-3واقع شده استهدف این پژوهش بررسی تاثیر پالایشگاه گاز ایلام بر روی پوشش درختی و شاخص تنوع زیستی و نیز زادآوری آنها در جنگلهای زاگرس واقع بوده که در چهار جهت جغرافیای در اطراف پالایشگاه گازپلاتهایی مربعی شکل به ابعاد 20*20 متر مربع و در هر جهت جغرافیایی با فاصله 200 متر از هم تعداد 7پلات پیاده گردید. مطالعات انجام شده در بین خانواده های گیاهی منطقه مورد مطالعه نشان دادکه بیشترین حضور در بین گیاهان خانواده گرامینه و در بین گونه های چوبی بلوط ایرانی غالب فلورستیک منطقه را تشکیل دادند . در فواصل مختلف بررسی شده از پالایشگاه گاز ایلام از نظر شاخصهای تنوع زیستی نشان داد که تنوع و غنا بیشترین مقدار را در فواصل دورتر از پالایشگاه تشکیل می دهند . در صورتی که از نظر شاخص یکنواختی و غالبیت اختلاف معنی داری مشاهده نگردید . مشحصههای کمی برداشت شده گونه های گیاهی در فواصل مختلف از پالایشگاه گاز ایلام از نظر تعداد کل پایه در هکتار، تعداد پایه شاخه زاد در هکتار، تعداد پایه دانه زاد در هکتار، میانگین ارتفاع، میانگین قطر ودرصد پوشش از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در فواصل دورتر از پالایشگاه گاز ایلام بیشترین زادآوری مشاهده گردید و بیشترین درصد خشکیدگی مربوط به فواصل نزدیک به پالایشگاه گاز ایلام می باشد.

توضیحات بیشتر