فایل ورد تبيين جايگاه ومفهوم برنامه ريزي آمايش سرزمين درروند جهاني شدن شهرومنطقه وتوسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات

لینک دانلود

 فایل ورد تبيين جايگاه ومفهوم برنامه ريزي آمايش سرزمين درروند جهاني شدن شهرومنطقه وتوسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين جايگاه ومفهوم برنامه ريزي آمايش سرزمين درروند جهاني شدن شهرومنطقه وتوسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين جايگاه ومفهوم برنامه ريزي آمايش سرزمين درروند جهاني شدن شهرومنطقه وتوسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين جايگاه ومفهوم برنامه ريزي آمايش سرزمين درروند جهاني شدن شهرومنطقه وتوسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امایش سرزمین تصویردرازمدت مرحله توسعه یافتگی سرزمین را برای هدایت روند سازماندهی فضایی توسعه ارایه مینماید درهزاره سوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه درجهان منظور شده و دستاوردهای ناشی ازآن نیز آنچنان با زندگی مردم عجین گردیده است که بی توجهی به آن اختلالی عظیم درجامعه و رفاه و اسایش مردم بوجود می آورد دراین مقاله باروش تحلیلی و باتشریح ساختاری وعملکرد شبکه های اطلاعاتی و با شناخت و بررسی تاثیرات تکنولوژی و فن اوری ارتباطات و اطلاعات بربرنامه ریزی امایش سرزمین نقش شبکه های اطلاعاتی دربرنامه ریزی فضایی سرزمین درایران بیان شده است سپس بانگاهی به جوامع اطلاعاتی و چگونگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درراستای جهانی شدن شهرومنطقه به تبیین مفهوم و جایگاه نظام برنامه ریزی امایش سرزمین درکشور پرداخته میشود و چگونگی هماهنگ سازی برنامه ریزی های کلان کشوری درراستای فناوری اطلاعات و ارتباطات موردتحلیل قرارگرفته است نتایج حاصل ازتحلیل ها نشان میدهد که ایجادوتوسعه زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی درروند رشد و تعالی شهرومنطقه نقش اساسی بازی می کند و کشورمان گامهای نخستین را به سوی درک و انطباق خود بااین نوع ازصورت بندی اجتماعی - تکنیکی برمیدارد درحالیکه دراین میان تعریفی دقیق ازبرنامهر یزی امایش سرزمین درراستای این ت حول صورت نگرفته است و می بایست درروند برنامه ریزی امایش سرزمین درکشور جایگاه آن و مفهوم آن تدقیق شود و باتحولات سرزمین منطبق شود

توضیحات بیشتر