فایل ورد تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه ورسک

لینک دانلود

فایل ورد تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه ورسک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه ورسک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه ورسک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه ورسک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مهمترین مسئله در طراحی و اجرای این پروژه انتخاب الگوی حفاری و سیستم نگهداری مناسب، به منظور پایداری تودهسنگ و کاهشگسترش ناحیه پلاستیسیته در اطراف تونل بوده است. برای طراحی اولیه تونل ورسک چندین طرح حفاری ارائه شد که در نهایت با مطالعه و بررسیهای صورت گرفته، مناسبترین طرح از نظر اجرائی و اقتصادی انتخاب شد. در ادامه با استفاده از روش همگرائی-همجواری و رسم منحنی مشخصه زمین با کمک نرم افزارPLAXISو اعمال ترخیص تنش در مدل معادل با همگرائی به وجود آمده تا لحظه استقرار پوشش، سیستم نگهداری اولیه مناسب برای بحرانیترین مقطع از طول تونل پیشنهاد شده است. تحلیلهای انجام شده موئید اهمیت سیستم نگهداری اولیه در پایدارسازی و تحمل مناسب بارهای وارده و نشاندهنده این است که سیستم نگهداری اولیه در پایدارسازی و تحمل بارهای وارده بر طراحی بهینه سیستم نگهداری نهایی تاثیر قابلتوجهی دارد. در نهایت، در طراحی پوشش نهایی برای شبیهسازی بار زلزلهی منطقه، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، بیشترین شتاب بر اساس مبانی احتمالات زلزلهی مبنای طرح انتخاب و به مدل اعمال شده است. تحلیلهای انجام شده در این مطالعه نشان میدهد آسیبی به پوشش تونل در بارگذاری زلزله وارد نمیشود و نیازی به تقویت پوشش نهایی تونل نیست.

توضیحات بیشتر