فایل ورد تحليل توزيع فضايي جايگاههاي سوخت شهر اروميه

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل توزيع فضايي جايگاههاي سوخت شهر اروميه دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل توزيع فضايي جايگاههاي سوخت شهر اروميه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل توزيع فضايي جايگاههاي سوخت شهر اروميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل توزيع فضايي جايگاههاي سوخت شهر اروميه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

شهر ارومیه، با توجه به نقش مرکزیتی که دارد، همواره با افزایش جمعیت و تراکم آن همراه بوده و به تبع آن درارائه خدمات در زمینههای مختلف، به جهت کمبود و در پارهای از موارد، به دلیل عدم توزیع جغرافیایی مناسبکاربری ها، دچار نارساییهایی میباشد. شبکه جایگاههای سوخترسانی از جمله اجزاء شبکه خدمات شهری است که به عنوان تأمین کننده سوخت بخش حمل و نقل درونشهری عمل نموده و به نوبه خود از لحاظ ملاحظات ترافیکی،شهرسازی، ایمنی و محیط زیست دارای اهمیت میباشد. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از مدل- های میانگین نزدیکترین همسایه، رگرسیون وزنی جغرافیایی و شاخص موران در قالب نرم افزار GIS نحوه توزیعفضایی جایگاه های سوخت را در شهر ارومیه بررسی کند. نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفیتحلیلی و همبستگی میباشد. نتایج حاصل از کاربرد مدل نزدیکترین همسایه نشان میدهد توزیع فضایی کل جایگاههای سوخت شهر ارومیه از الگوی پراکنده برخوردار است. این پراکنده بودن در مورد توزیع جایگاههای بنزین نیز صدق می کند اما جایگاههای CNG الگوی تصادفی را نشان میدهد نتایج حاصل کاربرد شاخص موران نیز الگوی پراکندگی توزیع فضایی برای کل جایگاههای سوخت را نشان میدهد چنین وضعیتی در مورد توزیع جایگاههای سوخت تکمنظورهی بنزین و CNG صدق نمیکندبطوریکه نتایج این مدل حاکی از خوشهای بودن کامل توزیع فضایی جایگاه های CNG و الگوی تصادفی جایگاههای بنزین در شهر ارومیه میباشد. کاربرد مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی نیز الگوی تصادفی را نشان میدهد.

توضیحات بیشتر