فایل ورد تحليل سينوپتيک امواج گرما وسرما در استان کرما نشاه

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل سينوپتيک امواج گرما وسرما در استان کرما نشاه دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل سينوپتيک امواج گرما وسرما در استان کرما نشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل سينوپتيک امواج گرما وسرما در استان کرما نشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل سينوپتيک امواج گرما وسرما در استان کرما نشاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل همدید موج سرما وگرما در استان کرمانشاه است . ویک دوره20 ساله بین سال های 1994-2014 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . 5 ایستگاه ، که دارای آمار بلند مدت 20 ساله بودند ، انتخاب گردیدند. ازطریق نرم افزاراکسل Excel وبا استفاده از شاخص آماری صدک 95 وصدک 5روزهای حدی گرم وسردتعریف شدند وبراساس آستانه مذکور 6تاموج گرمای شدید 4تا 3روزه و 1تا 5روزه و 1تا 8روزه)و 4تاموج سرماشدیدفراگیر 1تا 3روزه و 3تا 2روزه)استخراج گردید که کلا 9روز حدی سردو 25 روز حدی گرم می باشد وعلاوه برآن برای هرموج گرما وسرما به طور جداگانه نقشه ترکیبی سطح زمین وسطح 500 هکتوپاسکال ازطریق نرم افزارGrads رسم گردید ومورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفت. بررسی نقشه های ترکیبی موج گرماوسرمای فراگیر استان نشان داد کهوجود فرارفت هوای گرم ازعربستان واستقرار پرفشار آزور درسطح میانی جوعامل موج گرما بوده اند وریزش هوای سردازقسمت عقب ناوه ووجود پرفشار سرد درسطح زمین عامل موج سرما بوده است

توضیحات بیشتر