فایل ورد تحليلي احتمالي بارشهاي سنگين کشورطي دوره ي آماري 2005-1965

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي احتمالي بارشهاي سنگين کشورطي دوره ي آماري 2005-1965 دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي احتمالي بارشهاي سنگين کشورطي دوره ي آماري 2005-1965  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي احتمالي بارشهاي سنگين کشورطي دوره ي آماري 2005-1965،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي احتمالي بارشهاي سنگين کشورطي دوره ي آماري 2005-1965 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

بارش های سنگین نقش مهمی درشکل گیری مسائل مرتبط با طراحی محیط ایفا می کنند دراین تحقیق ضمن معرفی مشخصات عمومی بارش به بررسی احتمال این نوع بارشها پرداخته شد برای دستیابی به این تحقیق ازداده های محیطی شامل داده های بارش سالانه 41سال 2005-1965 جهت تحلیل اماری احتمالی و ترسیمی استفاده شدکه درتحلیل اماری بااستفاده ازنرم افزار sPSS بارشهای برابر بایابالاتر ازصدک 90بامساحت تحت پوشش حداقل 30درصد به عنوان بارش سنگین و فراگیر درنظر گرفته شده است که بدین ترتیب 3سال 1982-1972-1969 برای آنها استخراج شد که درهرسه سال هسته پربارش درجنوب غربی خزر بود و بررسی ها نشان داد که سال 1982 نسبت به دوسال دیگر بارش بیشتری دریافت کرده است برای اینکه تاثیرعوامل مکانی دربارش سنگین مشخص شود همبستگی طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع آنها بدست آمد که براساس نتایج بدست امده اثرعامل عرض جغرافیایی دربارش سنگین بیشتر ازدوعامل می باشد درتحلیل احتمالی احتمال وقوع بارش سنگین همراه با دوره بازگشت احتمال تداوم یک تا سه سال توام بارش سنگین و نیزاحتمال شرطی نیز بدست آمد که براساس تحلیل احتمالی قسمت های شمال غرب و غرب کشور ازجمله خرم آباد بارشهای سنگین بیشتری را دریافت می دارند درتحلیل ترسیمی نیز ازطریق نرم ا فزار surfer نقشه ها یا احتمال بارش سنگین ترسیم شد

توضیحات بیشتر