فایل ورد تحليلي بر برنامه ريزي حمل و نقل شهري مبتني بر رويکرد ITS

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي بر برنامه ريزي حمل و نقل شهري مبتني بر رويکرد ITS دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي بر برنامه ريزي حمل و نقل شهري مبتني بر رويکرد ITS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي بر برنامه ريزي حمل و نقل شهري مبتني بر رويکرد ITS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي بر برنامه ريزي حمل و نقل شهري مبتني بر رويکرد ITS :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

حمل و نقل یکی از مهم ترین بخش های زیربنایی شهرها بوده از این رو برنامه ریزی مناسب برای آن،پایه اولیه موجودیت و تبیین روابط متقابل فضایی شهرها را ممکن می سازد. ضعف مدیریت و عدموجود برنامه های یکپارچه سبب بروز چالش هایی در بهره برداری از قابلیت های کنونی سیستم حمل و نقل شهری شده است روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی–توصیفی است که مبنای روشگردآوری اطلاعات و داده ها، روش اسنادی و کتابخانه ای و نظرسنجی مسولان حمل و نقل بوده وهدف از تحریر مقاله شناخت برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبتنی بر رویکردITS و همچنین کمک به تصمیم گیران و برنامه ریزان در شهرهای در حال توسعه است تا دریابند چگونه می توان حداکثر استفاده را ازITS به عمل آورد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هماهنگی بین سازمان های مختلف به صورت یکپارچه و منسجم برای موفقیت پروژه های ITSضروری است و استفاده ازITSبه مراتب هزینه کمتری نسبت به سایر زیرساخت های حمل و نقل دارد و اینکه اگر سیستم های حمل و نقل هوشمند جایگزین زیرساخت های مرسوم حمل و نقل که کاملا جا افتاده و طراحی و پیاده سازی آن به سرعت قابل انجام است بهتر و دارای فواید بیشتری خواهد بود

توضیحات بیشتر