فایل ورد تحليلي بر مديريت بحران در شاخص کالبدي فيزيکي –از منظر پدافند غيرعامل نمونه موردي استان ايلام

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي بر مديريت بحران در شاخص کالبدي فيزيکي –از منظر پدافند غيرعامل نمونه موردي استان ايلام دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي بر مديريت بحران در شاخص کالبدي فيزيکي –از منظر پدافند غيرعامل نمونه موردي استان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي بر مديريت بحران در شاخص کالبدي فيزيکي –از منظر پدافند غيرعامل نمونه موردي استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي بر مديريت بحران در شاخص کالبدي فيزيکي –از منظر پدافند غيرعامل نمونه موردي استان ايلام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

شهرسازی دفاعی با لحاظ قرار دادن اصول ایمنی و امنیت در همجواری و مجاورت کاربریهای ویژه)حیاتی، حساس و مهم( در برنامهریزی بهینه کاربری اراضی شهری به منظور کاهش آسیبپذیری درمواجهه با مخاطرات احتمالی از راهبردهای دفاع غیرعامل به ویژه در شهرهای مستعد پذیرش مخاطرات است. لذا پژوهش حاضر با رویکرد توسعهای – کاربردی و روش تحقیق ترکیبی)توصیفی، تحلیلی، ومیدانی( به بررسی مووضوع در استان ایلام پرداخته است. لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل یافتهها از برنامهGrafer ،GIS و دیگر برنامه ها جهت ترسیم و تهیه نقشه ها استفاده گردیده است. که نتایج تحقیق نشان داده است کاربریهای حساس شهری از مهمترین نوع عوامل در بررسی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران میباشند. که یکی از آنها کاربری مسکونی و ساختمانی در شهرها میباشد. که با استفاده مدلTOPSISو ارزیابی شاخصهای مشخص گردید در استان ایلام تفاوت زیادی بین شاخص و شهرستانها از منظر پدافند غیرعامل وجود دارد. چراکه وزن شاخصها دارای تفاوت زیادی بوده که میزان آن از ) 153.0 ( درصد تا ) 15100 ( درصد متغیر بوده است. همچنین از نظر مکانی میزانTOPSISبدست آمده میانگین آن برابر ) 153.0 ( درصد بوده است که تنها سه شهرستان آبدانان، دهلران و ایلام معیار عددی آنها بالاتر از میانگین بوده است. و کمترین میزانTOPSISبدست آمده برابر ) 15100 ( درصد مربوطه به شهرستان شیروان و بیشترین میزان TOPSIS برابر ) 15.0 ( درصد متعلق به شهرستان آبدانان در استان میباشد. لذا میزان پدافند غیرعامل علاوه بر اهمیت دوچندان آن در مدیریت بحران ضرورت بررسی آن در شاخصهای مختلف از ضروریات برنامه ریزی شهری میباشد

توضیحات بیشتر