فایل ورد تحليلي براثرات جهاني شدن درشبکه ي شهري ايران

لینک دانلود

فایل ورد تحليلي براثرات جهاني شدن درشبکه ي شهري ايران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي براثرات جهاني شدن درشبکه ي شهري ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي براثرات جهاني شدن درشبکه ي شهري ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي براثرات جهاني شدن درشبکه ي شهري ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با توجه به تغییرات سریع در تکنولوژی ارتباطات و حمل و نقل، ما با یک سیستم جهانی روبرو شدهایم که در آن هر تغییر در هر گوشه دنیا، تغییراتی در کل سیستم جهانی ایجاد میکند. شهرها در اقصینقاط جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه بیشترین تأثیرات را از این فرایند می گیرند. شهرهای جهان سوم از این تغییرات آسیبپذیرند چرا که این تغییرات هم سریع بوده و هم برونزاد میباشند و لذا باعث برهم خوردن پایداری در سیستم شهرهای جهان سوم میشوند. از اینرو در اینتحقیق به دنبال تحلیل اثرات جهانی شدن در شبکه شهری ایران و ارائه راهبرد مناسب به منظور کاهش این اثرات می باشیم. روش تحقیق در مطالعه حاضر توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری دادهها نیز اسنادی می باشد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که جهانی شدن علاوه بر اثرات سوء در نظامفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، اثرات منفی در شبکه شهری ایران از جمله افزایش سریعجمعیت شهرنشین، بهم خوردن شبکه شهری و بروز نخست شهری و دو قطبی شدن شهرها را به دنبال داشته است. از اینرو، با توجه به اینکه جهانی شدن امری اجتنابناپذیر است،کاربرد سیاست های منطقی و عقلانی در قالب مشارکت خلاق در چارچوب مصالح و منافع ملی را میطلبد.

توضیحات بیشتر