فایل ورد تشخيص وضعيت هيدروژئوشيميايي سفره ي آب زيرزميني دشت بستان آباد با استفاده از روش هاي آماري و هيدروشيميايي

لینک دانلود

 فایل ورد تشخيص وضعيت هيدروژئوشيميايي سفره ي آب زيرزميني دشت بستان آباد با استفاده از روش هاي آماري و هيدروشيميايي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تشخيص وضعيت هيدروژئوشيميايي سفره ي آب زيرزميني دشت بستان آباد با استفاده از روش هاي آماري و هيدروشيميايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تشخيص وضعيت هيدروژئوشيميايي سفره ي آب زيرزميني دشت بستان آباد با استفاده از روش هاي آماري و هيدروشيميايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تشخيص وضعيت هيدروژئوشيميايي سفره ي آب زيرزميني دشت بستان آباد با استفاده از روش هاي آماري و هيدروشيميايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

دشت بستان آباد در فاصله ی 54 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان تبریز و در شمال غرب ایران قراردارد. آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه مهمترین منبع جهت مصارف شرب، صنعت و کشاورزی میباشد و از این رو مطالعه ی کیفی آب زیرزمینی در منطقه ی مورد مطالعه ضروری می باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی و تعیین عوامل تأثیر گذار بر کیفیت منابع آبی درمنطقه، با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی می باشد. بدین منظور، 62 نمونه از منابع آبی منطقه جمع آوری، و در آزمایشگاه آبشناسی دانشگاه تبریز برای یون های اصلی مورد آنالیز قرار گرفت.بررسی هیدروشیمیایی نمونه های آبی نشان داد که نمونه های مربوط به بخش جنوب غربی دشت کیفیت خوبی داشته و عمدتاً تیپ بیکربناته را نشان می دهند و با حرکت به سمت شمال شرقی وخروجی دشت کیفیت نمونه ها کاهش یافته و دارای تیپ غالب سولفاته می باشند. آنالیز خوشه ای، نمونه های مورد مطالعه در منطقه را در سه خوشه ی جداگانه قرار می دهد. به طوری که خوشه یاول شامل نمونه های با تیپ غالب بیکربناته و مشخصه ی منطقه ی تغذیه در دشت می باشد. خوشه ی دوم نیز شامل اکثر نمونه ها بوده که تیپ غالب سولفاته را نشان می دهند. در خوشه ی سوم عمدتاًنمونه هایی با هدایت الکتریکی بالا و تیپ غالب سولفاته، قرار دارد. بررسی نسبت های یونی نیز نشان داد که مهمترین عامل مؤثر در کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه، واکنش آب زیرزمینی با مواد سازنده ی آبخوان می باشد.

توضیحات بیشتر