فایل ورد تعيين اثرات ساختگاهي با استفاده از نوفههاي پيرامون و روش نسبتهاي طيفي افقي به عمودي، با بررسي موردي شهر تبريز

لینک دانلود

فایل ورد تعيين اثرات ساختگاهي با استفاده از نوفههاي پيرامون و روش نسبتهاي طيفي افقي به عمودي، با بررسي موردي شهر تبريز دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين اثرات ساختگاهي با استفاده از نوفههاي پيرامون و روش نسبتهاي طيفي افقي به عمودي، با بررسي موردي شهر تبريز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين اثرات ساختگاهي با استفاده از نوفههاي پيرامون و روش نسبتهاي طيفي افقي به عمودي، با بررسي موردي شهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين اثرات ساختگاهي با استفاده از نوفههاي پيرامون و روش نسبتهاي طيفي افقي به عمودي، با بررسي موردي شهر تبريز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این مقاله به تعیین اثرات ساختگاهی در شهر تبریز پرداختیم. یکی از مهمترین پدیدهها درهنگام وقوع زلزله، پدیده تشدید میباشد. هدف اصلی این مقاله ارائهی روشی برای اجتناب از پدیدهی مخرب تشدید میباشد. در این تحقیق نوفههای پیرامون به صورت تک ایستگاهی در محدوده موردمطالعه برداشت شده است. با تجزیه و تحلیل دادهها که از نوفههای پیرامون به دست آمدهاند، فرکانس غالب خاک را محاسبه کردیم. روش مورد استفاده، روش نسبتهای طیفی افقی به قائم میباشد.بهعلت موثر بودن خاک در کلیه امواج، اعم از ریزلرزه و زلزله، با مقایسهی نتیجهی حاصل از این روش با فرکانس اصلی سازههای موجود میتوان احتمال پدیدهی تشدید را بررسی کرد. زیرا وقتی ساختگاهتوانایی تشدید کردن امواج ریزلرزه را با سازهها داشته باشد، توانایی تشدید امواج زلزله را نیز دارد.همچنین میتوان با مشخص کردن نقاط هم فرکانس، نقشهای از محدوده مورد مطالعه ارائه کرد تا به صورت کلی فرکانس غالب خاک قابل مشاهده باشد. به علاوه با استفاده از نتایج حاصل، خاک را نیزمیتوان به صورت منطقهای برای هر ایستگاه طبقه بندی کرد.

توضیحات بیشتر