فایل ورد تعيين روابط شدت و مدت بارش واستفاده ازآن دربرآورد دبي سيل

لینک دانلود

فایل ورد تعيين روابط شدت و مدت بارش واستفاده ازآن دربرآورد دبي سيل دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين روابط شدت و مدت بارش واستفاده ازآن دربرآورد دبي سيل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين روابط شدت و مدت بارش واستفاده ازآن دربرآورد دبي سيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين روابط شدت و مدت بارش واستفاده ازآن دربرآورد دبي سيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی ازمهمترین مخاطرات طبیعی دراکثرمناطق جهان سیل می باشد همه ساله سیل خسارت جانی و مالی بسیارزیادی درسطح جهان ایجادمی کند یکی ازاثرات مخرب سیل درمناطق شهری مخصوصا درشهرهای ایجادشده دراطراف مسیل ها و بستراصلی رود می باشد دراکثرموارد علت این امر تجاوز شهرسازی به بستررودها و نیز تغییر مسیروتبدیل مسیلها به کانالهای روباز و زیرزمینی بصورت بدون محاسبه و توجه به دبی سیل دردوره های بازگشت مختلف می باشد درتمام مناطق شهری برای تبدیل مسیلها به کانال سیمانی باید دبی سیل دردوره های بازگشت مختلف باید صورت گیرد شهر زنجان درکنار بستراصلی زنجان رود و مسیلهای آن واقع شده است و دراغلب موارد مسیلها تبدیل به کانال روباز یازیرزمینی شده اند برای براورد سیل نیاز به داشتن روابط شدت و مدت بارش است این رابطه درایستگاه های هواشناسی پیشرفته بصورت اتوماتیک ثبت میگردد درشهرزنجان این رابطه ثبت نشده است درنتیجه بااستفاده ازامار ایستگاه سینوپتیک زنجان و بااستفاده ازفرمولهای تجربی ابتدا روابط شدت و مدت بارش محاسبه و تعیین گردید سپس بااستفاده ازنتایج آن دبی سیل درمسیل سایان یکی ازمسیلهای واقع درمحدوده شهر دردوره های بازگشت 2و5و10و25و50و 100ساله براورد شده است

توضیحات بیشتر