فایل ورد جلوگيري از ورود رسوب به سازههاي آبي تامين آب شرب شهري از طريق اولويت بندي فعاليت هاي احيائي جهت برنامه ريزي و جلوگيري از پر شدن مخزن سدها مطالعه موردي: حوزه آبريز سد سرابي

لینک دانلود

 فایل ورد جلوگيري از ورود رسوب به سازههاي آبي تامين آب شرب شهري از طريق اولويت بندي فعاليت هاي احيائي جهت برنامه ريزي و جلوگيري از پر شدن مخزن سدها مطالعه موردي: حوزه آبريز سد سرابي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جلوگيري از ورود رسوب به سازههاي آبي تامين آب شرب شهري از طريق اولويت بندي فعاليت هاي احيائي جهت برنامه ريزي و جلوگيري از پر شدن مخزن سدها مطالعه موردي: حوزه آبريز سد سرابي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جلوگيري از ورود رسوب به سازههاي آبي تامين آب شرب شهري از طريق اولويت بندي فعاليت هاي احيائي جهت برنامه ريزي و جلوگيري از پر شدن مخزن سدها مطالعه موردي: حوزه آبريز سد سرابي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جلوگيري از ورود رسوب به سازههاي آبي تامين آب شرب شهري از طريق اولويت بندي فعاليت هاي احيائي جهت برنامه ريزي و جلوگيري از پر شدن مخزن سدها مطالعه موردي: حوزه آبريز سد سرابي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

کنترل فرسایش و رسوب و جلوگیری از تخریب و ورود رسوبات به داخل مخزن سد های تامین آب شرب از جمله اقدامات مهم و اساسی میباشد. سدمخزنی سرابی دراستان همدان با هدف تامین آب شرب 011.111 نفراز جمعیت شهرستان تویسرکان وبالاخص شهرهایسرابی و سرکان طراحی و ساخته شد. با توجه به سرانه مصرف 051 لیتر برای هر نفر در روز،سالانه حداقل می بایست 5.5 میلیون مترمکعب آب در مخزن سدذخیره گردد تا روندتامین آب به مشکل برنخورد. به همین منظور اصلی ترین اقدام برای حفظ دریاچه و مخزن سد جلوگیری از ورود رسوب حاصل از فرسایش خاک در حوزه آبریز بالادست سد می باشد.در سطح یک حوزه آبریز به فراخر ویژگی هائی از جمله وجود سازندهای حساس به فرسایش، شیب بالا، رخسارههای نفوذ ناپذیر و عوامل غیرطبیعی از جمله نحوه استفاده ازاراضی و... امکان وجود مسائلی چون فرسایش خاک، وقوع سیلاب و... وجود دارد. لذا در این تحقیق با استفاده از مدل MPSIAC میزان رسوب ویژه، با استفاده از روش تحلیل منطقه-ای سیلاب میزان رواناب، میزان اراضی باغی به عنوان فاکتوری از نوع غیرطبیعی و انسانی و در نهایت میزان ضریب سیلخیزی در سطح زیرحوضه های حوزه آبریز سد سرابی تعیین شد.سپس برای هریک از فاکتورها میانگین و انحراف معیار بدست آمده و اعداد نرمال شدند و با ماتریس بدست آمده میزان اهمیت هریک از معیارها، به صورت کمی، در سطح زیرحوضه ها تعیین شد. در نهایت با جمع دامنه کلی تغییرات در سطح هر یک از زیرحوضه ها میزانکمی اهمیت هریک از عوامل در ایجاد مشکلات تعیین و راهکارهای احیائی و پیشگیرانه در کل منطقه در چهار اولویت کاری بدست آمد. به طوریکه اولویت اول )از نظر اهمیت( مربوط به زیرحوزههای S1 و S2-1 و اولویت آخر )از نظر اهمیت( مربوط به زیرحوزههای S2int و S2-2in میباشد

توضیحات بیشتر