فایل ورد ررسي روند تغيرات بارش در ايستگاه سينوپتيک تکاب با استفاده از آزمون من کندال

لینک دانلود

 فایل ورد ررسي روند تغيرات بارش در ايستگاه سينوپتيک تکاب با استفاده از آزمون من کندال دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ررسي روند تغيرات بارش در ايستگاه سينوپتيک تکاب با استفاده از آزمون من کندال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ررسي روند تغيرات بارش در ايستگاه سينوپتيک تکاب با استفاده از آزمون من کندال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ررسي روند تغيرات بارش در ايستگاه سينوپتيک تکاب با استفاده از آزمون من کندال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تغییرات دما وبارش یکی ازمهمترین مباحث درقلمرو علوم محیطی است زیراسیستم های انسانی وابسته به عناصراقلیمی مانند کشاورزی صنایع و امثال آن برمبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده و عمل مینمایند بابررسی روند تغییرات بارش میتوان تاحدودزیادی تغییرات اقلیمی را ردیابی نمود لذا دراین پژوهش به بررسی روند تغییراتب ارش سالانه و فصلی ایستگاه سینوپتیک تکاب درطی دوره اماری 29ساله 2014-1986 بااستفاده ازازمون ناپارامتری من - کندال پرداخته شد نتایج حاصل ازبررسی روند تغییرات بارش نشان داد که این عنصردرطول دوره ی اماری مورد بررسی تغییرات کاهشی و افزایشی داشته است و تغییرات حاصل دربیشتر سریهای زمانی ازنوع نوسانات کوتاه مدت بارشی بوده است و تنها دربارشهای فصل زمستان دارای روند معنی دارکاهشی درسطح اطمینان 95درصد است درفصل تابستان نیز روند افزایشی بوده است و معنی دار آن نیز توسط ازمون من کندال موردتایید قرارنگرفته و ازنوع نوسانات کوتاه مدت بارشی است درسایر سریهای نیز روند افزایشی یاکاهش بارش ازنوع نوسانات ناگهانی و کوتاه مدت است

توضیحات بیشتر