فایل ورد ريزپهنه بندي خطرزلزله بامدل FAHP-مورد مطالعه منطقه يک کلانشهر اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد ريزپهنه بندي خطرزلزله بامدل FAHP-مورد مطالعه منطقه يک کلانشهر اهواز دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ريزپهنه بندي خطرزلزله بامدل FAHP-مورد مطالعه منطقه يک کلانشهر اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ريزپهنه بندي خطرزلزله بامدل FAHP-مورد مطالعه منطقه يک کلانشهر اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ريزپهنه بندي خطرزلزله بامدل FAHP-مورد مطالعه منطقه يک کلانشهر اهواز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

پژوهش حاضرباهدف ریزپهنه بندی خطرزلزله درمنطقه یک شهرداری اهواز بااستفاده ازفرایند تلحیل سلسله مراتبی فازی به انجام رسیده است 19معیار تراکم جمعیت کاربری اراضی مساحت تراکم ساختمانی سطح اشغال قدمت طبقات اسکلت فاصله ازاتش نشانی و مراکز درمانی و فضای باز و معابر و مراکز نظامی نزدیکی به گسل و برق پرفشار و پست برق و مترو گازپرفشار و پمپ بنزین به عنوان معیارها و زیرمعیارهای مهم درهنگام وقوع زلزله انتخاب ودرمحیط GIS ویرایش ورسترسازی و استانداردسازی شدند سپس براساس اهمیت و ماهیت هرپارامتر و نظر کارشناسان و استاندارهای موجود توابع عضویت فازی برای آنها تعریف گردید پس ازآن با مدل fAHP وزن هرمعیار و زیرمعیار محاسبه و تاثیر داده شد براساس نتایج بدست آمده خطرپذیری بسیاریزاد و زیاد بامجموع 37درصد 2.84کیلومترمربع و خطرپذیری متوسط با 18درصد معادل 1.39 کییلومترمربع درمجموع منطقه رادرخطرمتوسط رو به بالا قرارداده است اکثرپهنه های با خطربسیارزیاد و زیاد درشمال شرق و مرکزمنطقه قراردارند که ازدلایل آن میتوان به وجود تراکم کاربریهای تجاری تراکم ساختمانی بالا و همچنین ابنیه فاقد استحکامت لازم اشاره کرد

توضیحات بیشتر