فایل ورد ساماندهي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي شهرکاشان

لینک دانلود

 فایل ورد ساماندهي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي شهرکاشان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساماندهي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي شهرکاشان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساماندهي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي شهرکاشان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساماندهي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي شهرکاشان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته، باعث شکل گیری بافت های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است.در نتیجه این جابجایی، به تدریج بافت های قدیمی شهرها کارکرد و حیات اجتماعی - اقتصادی خود را از دست داده اند و این بافت ها با از دست دادن حیات شهری خود، به سمت رکود و فرسودگی گرایش پیدا کرده اند . درمراحل نخستین از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است .در بخش جمع آوری اطلاعات وضع موجود، دو روش مطالعات میدانی و مطالعات اسنادی به کار رفته است. در شیوه میدانی با استفاده از تکنیک هایتهیه پرسشنامه که 100 نمونه به این طریق پر شده است: در هر محله به طور متوسط به ازای هر 5 واحد مسکونی، یک واحد در نمونه قرار گرفته است، ابتداء در هر محله واحدی را به عنوان مبداء در نظر گرفته و به ازایهر 5 واحد مسکونی یک واحد به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و با انتخاب هر واحد نمونه، اطلاعات مورد نیازاز خانوارها جمع آوری شده و به این طریق پرسشنامه ها تکمیل گردیده است و مشاهده به جمع آوری اطلاعات ، پرداخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی متغیرها، تهیه جداول، محاسبات، از نرم افزارهای آماری Excelوspssو تهیه تصاویر ماهواره ای از نرم افزار گوگل ارث استفاده شد . نتایج نشان می دهد این بافت از لحاظ جنبه های مختلف کالبدی، اقتصادی و اجتماعی با فرسودگی فزاینده ای رو برو است .در این بافت به خاطر نبود انگیزهبهسازی، تعمیر و تجدید بنا به دلایل مختلفی چون : (بالابودن حمل هزینه مصالح ساختمانی، دشواری ساخت و ساز) به خاطر کم عرض بودن معابر، کمبود تأسیسات زیر بنایی، کم دوام بودن مصالح سنتی مورد استفاده و ....)، پایین بودن قیمت زمین و مسکن در این محدوده نسبت به نقاط دیگر شهر، سخت گیر بودن قوانین و مقررات، ضعیف بودن توان مالی ساکنان بافت و ... از مهمترین عوامل افزایش شتاب فرسودگی و تخریب کالبدی بافت به حساب می آیند

توضیحات بیشتر