فایل ورد سنجش پايداري هويت شهروندي موردي:محله شهرک ارشاد و عباس آباد بالا سنندج

لینک دانلود

 فایل ورد سنجش پايداري هويت شهروندي موردي:محله شهرک ارشاد و عباس آباد بالا سنندج دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سنجش پايداري هويت شهروندي موردي:محله شهرک ارشاد و عباس آباد بالا سنندج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سنجش پايداري هويت شهروندي موردي:محله شهرک ارشاد و عباس آباد بالا سنندج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سنجش پايداري هويت شهروندي موردي:محله شهرک ارشاد و عباس آباد بالا سنندج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

توسعه پایدار شهرمقوله ای باابعادگسترده و پیچیده ای است که دررشد وتکوین شهرها تاثیرگذار بوده است و عوامل اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی و اکولوژیک را موردتوجه قرارمیدهد مقوله پایداری به ویژه درزمینه مسائل اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی ازجمله مهمترین مباحث قرن بیستم و قرن حاضر بوده است بطوریکه همواره دغدغه اساسی اندیشمندان و برنامه ریزان منطقه ای ملی و حتی بین المللی بشمار می رفته است زیرا چالشهای فرارو تهدید اساسی درراه نیل به توسعه پایدارجوامع بشری بوده است دراین تحقیق مولفه های پایداری هویت شهروندی موردتوجه و بررسی قرارگرفته تاازاین طریق بتوان وضعیت پایداری هویت شهروندی محله شهرک ارشاد و عباس آباد بالا را درشهرسنندج تعیین و تبیین کرد روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد برای تعیین حجم نمونه ازفرمول کوکران استفاده شده است منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS و روشهای تحلیل اماری استفاده شده است نتایج این تحقیق نشان میدهد که محله شهرک ارشاد و عباس بالا ازلحاظ شاخصهای پایداری محله پایین ترازحدمتوسط قراردارد

توضیحات بیشتر