فایل ورد سيستم حملونقل اتوبوسهاي تندرو شهري BRT گامي به سوي توسعه پايدارشهري )مطالعه موردي: کلانشهر تبريز

لینک دانلود

 فایل ورد سيستم حملونقل اتوبوسهاي تندرو شهري BRT گامي به سوي توسعه پايدارشهري )مطالعه موردي: کلانشهر تبريز دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سيستم حملونقل اتوبوسهاي تندرو شهري BRT گامي به سوي توسعه پايدارشهري )مطالعه موردي: کلانشهر تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سيستم حملونقل اتوبوسهاي تندرو شهري BRT گامي به سوي توسعه پايدارشهري )مطالعه موردي: کلانشهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سيستم حملونقل اتوبوسهاي تندرو شهري BRT گامي به سوي توسعه پايدارشهري )مطالعه موردي: کلانشهر تبريز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

توسعه حملونقل از دیرباز به عنوان یکی از راهکارهای مهم در رشد و توسعه فرایند اقتصادی هر کشورشناخته میشود. مشکلات ناشی از ترافیک در شهرهای بزرگ شامل مواردی از جمله آلودگی هوا و محیطزیست است. از اینرو احداث سامانه اتوبوسهای تندرو شهری ) BRT ( با توجه به سرعت بالای ناوگان و ظرفیت قابل توجه در جابجایی مسافران از سوی دیگر، نسبت به وسایل نقلیه شخصی ازمطلوبیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. بنابراین این تحقیق به دنبال نقش سامانه حملونقل ( BRT ( در دستیابی به توسعه پایدار میباشد. روش تحقیق از نوع کیفی و ماهیت آن نیز توصیفی وتحلیلی میباشد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و صاحبنظران حوزه حملونقل میباشد که حجم نمونه بر اساس شاخص های تصادفی 011 نفر بدست آمده است. یافته های پژوهش نشان میدهد کهاتوبوسهای تندرو شهری ) BRT ( یکی از تأثیرگذارترین راهها برای توسعه بهینه و کاهش مشکلات زیستمحیطی و اقتصادی میباشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که احداث این سامانه باعث کاهشحجم ترافیک، کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات درون شهری و کاهش هزینه حملونقل در سطح کلانشهر تبریز گردیده است.

توضیحات بیشتر