فایل ورد شبيه سازي تاثير وقوع زمين لغزش ها بر افزايش بار رسوبي حوزه با استفاده از مدل WEPP

لینک دانلود

فایل ورد شبيه سازي تاثير وقوع زمين لغزش ها بر افزايش بار رسوبي حوزه با استفاده از مدل WEPP دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شبيه سازي تاثير وقوع زمين لغزش ها بر افزايش بار رسوبي حوزه با استفاده از مدل WEPP کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شبيه سازي تاثير وقوع زمين لغزش ها بر افزايش بار رسوبي حوزه با استفاده از مدل WEPP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي تاثير وقوع زمين لغزش ها بر افزايش بار رسوبي حوزه با استفاده از مدل WEPP :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

زمین لغزش ها یکی از بلایای طبیعی بوده که اغلب در مناطق کوهستانی، پر بارش و لرزه خیز به وقوع می پیوندد. از جمله اثرات بارز آن، تشدید فرسایش خاک و انتقال رسوبات به پشت سدها می باشد. کشور ایران با توجه به شرایط توپوگرافیکی عمدتاً کوهستانی، فعالیت های نئوتکتونیکی، لرزه خیزی، سازندهای متنوع زمین شناختی و اقلیمی مستعد به وقوع پدیده زمین لغزش است.از طرف دیگر، بار رسوبی حوزه های آبخیز رو به افزایش بوده و سهم حرکات توده ای در این میان تعیین نشده و نیاز به بررسی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر وقوع زمین لغزش ها بر بار رسوبی حوزه آبریز گرم چای میانه با استفاده از مدل فرایندیWEPP در محیط GIS با برنامه GeoWEPP صورت گرفته است. تاثیر یاد شده در قالب دو سناریوی مختلف در ارتباط با تغییر پوشش گیاهی شبیه سازی شده است. مناطق ناپایدار دامنه ای از طریق پردازش اینترفرومتری تفاضلی(DInSAR) و براساس زوج تصاویر راداری سال-های2007،2009 و 2010 شناسائی شده است. سناریوی اول برای شرایطی قبل از سال 2007 با فرض بدون تاثیر زمین لغزش ها شبیه سازی شده است. در حالیکه در سناریو دوم، فرض بر این بوده که وقوع زمین لغزش ها باعث بهم خوردن الگوی کاربری مناطق گسیختگی شده و به عنوان کاربری خاک لخت در نظر گرفته شده اند. نتایج شبیه سازی مقادیر فرسایش و رسوب در قالب دو سناریوی یاد شده، به خوبی تاثیر گسیختگی دامنه ای را در افزایش بار رسوبی حوزه نشان داد. مقایسه مقادیر رسوبات محاسبه ای با حجم میانگین بلند مدت آن در محل ایستگاه هیدرومتری چتاب نشان داد که نتایج حاصل از شبیه سازی مدلWEPP از دقت قابل قبولی برخوردار است. استفاده از مدل یاد شده در محیط GIS در قالب برنامهGeoWEPP قابلیت بکارگیری آن را در مقیاس حوزه ای فراهم ساخته و باعث تسهیل بیشتر در تحلیل های مکانی شده است.

توضیحات بیشتر