فایل ورد شناسايي الگوي بارشهاي فراگير در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي الگوي بارشهاي فراگير در ايران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي الگوي بارشهاي فراگير در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي الگوي بارشهاي فراگير در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي الگوي بارشهاي فراگير در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بارش از عناصر کلیدی و مهم آب هوایی، به خصوص در مناطق خشک است. بررسی و شناخت تغییرات زمانی و مکانی و ریشه یابی علل این تغییرات از موضوعات مهم و حیاتی برای هر منطقه ایمحسوب میشود.این تحقیق به بررسی وضعیت بارش های فراگیر ایران در دو دهه ی گذشته پرداخته است. برای رسیدن به این مهم داده های بارش 89 ایستگاه سینوپتیک در نقاط مختلف ایران تهیه شدو سپس تعداد 102 بارش فراگیر درسطح 70 درصد ایستگاههای مورد مطالعه در سالهای مورد مطالعه شناسایی شد. داده های ارتفاع 500 هکتوپاسکال در محدوده ی12/5 تا 70 درجه شمالی و12/5 تا70 درجه شرقی برای روزهای رخداد بارش فراگیر از سایت داده های محیطی امریکا استخراج شد و سپس وارد فرایند تحلیل مولفه های اصلی در حالتS گردید و با استفاده از روش خوشه بندی بر اساس فاصله اقلیدسی و روش ادغام وارد، روزها خوشه بندی شد و نتیجتا سه الگو حاصل شد. نتایج حاصله از بررسی بارش های فراگیر نشان داد در دورهی مورد مطالعه، بارش های فراگیر ایران به مقدارقابل توجهی کاهش یافته است و نتایج حاصله از داده های ارتفاع سطح 500 مربوط به روزهای بارش فراگیر نیز نشان داد، که زمان قرارگیری محور تراف بین نصف النهار 36 تا 40 درجه شرقی زمان رخداد بارش های فراگیر در ایران است.

توضیحات بیشتر