فایل ورد کاربرد مدل وزندهي ساده درپهنه بندي خطرزمين لغزش مطالعه موردي حوضه آبريزسرندچاي

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد مدل وزندهي ساده درپهنه بندي خطرزمين لغزش مطالعه موردي حوضه آبريزسرندچاي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد مدل وزندهي ساده درپهنه بندي خطرزمين لغزش مطالعه موردي حوضه آبريزسرندچاي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد مدل وزندهي ساده درپهنه بندي خطرزمين لغزش مطالعه موردي حوضه آبريزسرندچاي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد مدل وزندهي ساده درپهنه بندي خطرزمين لغزش مطالعه موردي حوضه آبريزسرندچاي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

حرکات دامنه ای و بطور اخص زمین لغزشها درزمره پرخسارت ترین آنها است ازانجا که پیش بینی زمان رخداد زمین لغزشها ازتوان علم ودانش فعلی بشرخارج می باشد لذا با شناسایی مناطق حساس به زمین لغزش و رتبه بندی کردن آن میتوان تاحدودی ازخطرناشی ازبروز زمین لغزش جلوگیری نمود محدوده مورد مطالعه دراین پژوهش غرب حوضه ابریز سرندچای درغرب شهرستان هریس می باشد باتوجه به اهمیت مسائل مرتبط بازمین لغزش و حرکات توده ای درسطح حوضه هدف اصلی این پزوهش شناسایی عوامل موثردروقوع زمین لغزش و پهنه بندی نواحی مستعدزمین لغزش درناحیه مورد مطالعه می باشد روش مورداستفاده دراین پژوهش LNRF می باشد که یکی ازپرکاربردترین روشهای وزن دهی ساده و ترکیبی ازپارامترهای مختلفدرعلوم مخاطرات محیطی می باشد نتایج حاصل ازپژوهش بیانگر این واقعیت است که عامل جهت شیب بیشترین وزن و تاثیر را دررخدادزمین لغزش درمنطقه دارد و بیشترین زمین لغزشها درجهت های جنوب جنوب شرق و شرق حوضه روی داده است براین اساس باتوجه به مدل LNRF و بررسی نقش عوامل موثر درایجادزمین لغزش و ایجادنقشه پهنه بندی زمین لغزش مشخص شد که پراکنش زمین لغزش درنقاط مختلف حوضه آبریزیکسان نیست و بیشترین میزان زمین لغزش ازنظر توزیع جغرافیایی درشمال و شمال غرب حوضه واقع شده است

توضیحات بیشتر