فایل ورد کيفيت خاک کليد توسعه پايدار (ديدگاه کشاورزي و منابع طبيعي)

لینک دانلود

فایل ورد کيفيت خاک کليد توسعه پايدار (ديدگاه کشاورزي و منابع طبيعي) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کيفيت خاک کليد توسعه پايدار (ديدگاه کشاورزي و منابع طبيعي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کيفيت خاک کليد توسعه پايدار (ديدگاه کشاورزي و منابع طبيعي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کيفيت خاک کليد توسعه پايدار (ديدگاه کشاورزي و منابع طبيعي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

توسعه پایدار از مهمترین ضرورتهای جوامع امروزی میباشد. با توجه به نقش مهم خاک درزندگی بشر توجه به کیفیت آن امری مهم به نظر میرسد چرا که تغییر در کیفیت خاک بطور مستقیم و غیر مستقیم توسعه پایدار جوامع را تحت تأثیر قرار میدهد. کیفیت خاک، توان خاک جهت تولیدپایدار محصولات گیاهی و جانوری ضمن حفظ کیفیت آب، هوا سلامت و سکونت انسان میباشد. کیفیت خاک توسط چهار گروه از شاخصهای بصری، فیزیکی، شمیایی و بیولوژیکی بررسی میشود.عوامل طبیعی و مصنوعی با توجه به نحوه عمل خود کیفیت خاک و به تبع آن توسعه پایدار وابسته به کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهند. در این میان نقش فعالیتهای بشر چشمگیر است. مواردیهمچون تغییر کاربری، مدیریتهای کشاورزی و جنبهها و سطوح مختلف جوامع روستایی اصلیترین عاملهای مؤثر بر کیفیت خاک میباشند. با توجه به ارتباط کیفیت خاک با توسعه پایدار و نیز نقشبسیار برجسته انسان در هر دو بخش یاد شده بایستی با برنامهریزیهای سنجیده و اعمال مدیریتهای صحیح در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش کیفیت خاک و تخریب آن ممانعت نمود تا با تأمین امنیت غذایی، پایههای توسعه پایدار جوامع را مستحکمتر کرده و سپس به توسعه از نظر سایر عوامل پرداخت.

توضیحات بیشتر