فایل ورد مديريت استراتژيک بازار و بازاريابي گردشگري مذهبي : مطالعه موردي شهر مشهد

لینک دانلود

 فایل ورد مديريت استراتژيک بازار و بازاريابي گردشگري مذهبي : مطالعه موردي شهر مشهد دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مديريت استراتژيک بازار و بازاريابي گردشگري مذهبي : مطالعه موردي شهر مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مديريت استراتژيک بازار و بازاريابي گردشگري مذهبي : مطالعه موردي شهر مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مديريت استراتژيک بازار و بازاريابي گردشگري مذهبي : مطالعه موردي شهر مشهد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مدیریت بازار و بازاریابی در همه فعالیتهای اقتصادی بخش مهمی است و برای جذب مشتری و افزایش درآمد، مورد توجه مدیران میباشد. حوزه بازار و بازاریابی در گردشگری مذهبی مقولهای چندوجهی بوده و از محیط اقتصادی تاثیر بالایی میپذیرد. جهت رسیدن به نقطهای قابل قبول در این عرصه، باید عوامل داخلی و خارجی این حوزه فعالیتی را مورد بررسی قرار داد، سپس به تدوین استراتژیهای بهینه اقدام نمود. هدف اصلی در این مطالعه برنامهریزی استراتژیک در حوزه بازار وبازاریابی بخش گردشگری شهر مشهد میباشد. برای این منظور با استفاده از ابزارهای آنالیز استراتژیک SWOTماتریسهای عوامل داخلی و خارجی IE و ماتریس کمیسازی برنامهریزی استراتژیک QSPMضمن تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای موجود در این حوزه، استراتژیهای مناسب جهت بهبود و توسعه مدیریت بازار و بازاریابی، تدوین و اولویتبندی شده است. نتایج به دست آمده از ماتریسQSPM نشان میدهد مناسبترین راه برای برون رفت از بحرانها و چالشهای موجود حوزه بازار و بازاریابی گردشگری مذهبی و توسعه و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار پیش روی این عرصه، اتخاذ استراتژیهای تدافعی، با تاکید بر رفع ضعفها و نگاه به تهدیدهای موجود، میباشد، در واقع می-توان گفت بهترین موقعیت استراتژیک بخش بازار میتواند موقعیت تدافعی باشد. مهمترین و موثرترین استراتژی تدافعی قابل کاربرد در این فرآیند، استراتژی توسعه بازاریابی برای جذب زائر و ایجاد نظام سامانمند تولید و توزیع کالاهای مورد تقاضای زائران است که برای هر یک از آنها سیاستهای پیشنهادی نیز ارائه شده است.

توضیحات بیشتر